disclaimer

ita Est nalatenschapscoach, hierna te noemen ita Est, publiceert op de website met domeinnaam  www.ita-est.com ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ita Est behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan derden. De informatie op de website is informatief en vrijblijvend.

ita Est spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de meest actuele wet- en regelgeving verwijzen wij naar de officiële publicaties van de overheid.

De informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten, voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor hyperlinks naar andere websites of diensten van derden aanvaardt ita Est  geen aansprakelijkheid, noch voor de inhoud van de pagina’s waar naar verwezen wordt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ita Est, behoudens anders bepaald in regelingen van dwingend recht (bijvoorbeeld citaatrecht). Voor publicaties die expliciet als te downloaden document beschikbaar worden gesteld op de website geldt dat daar bij deze schriftelijke toestemming voor downloaden is verleend.