gesprek over uw nalatenschap

Wilt u meer inzicht in uw persoonlijke situatie en bekijken of u nog meer kunt regelen?

Het zijn onderwerpen die regelmatig langskomen, maar waarvan de meeste mensen geneigd zijn om het vooruit te schuiven. Begrijpelijk, maar toch niet altijd de beste optie.

Zomaar een aantal situaties waar u plotseling voor kunt komen te staan:

  • Wat is uw situatie als u of uw partner wegvalt of in een verpleeginstelling wordt opgenomen? Hoe blijft uw gezin achter?
  • Wie kan er voor u handelen als u een ongeval krijgt?
  • Wie weet wat uw medische wensen zijn, hoe u verzekerd bent, kan er betalingen voor u doen?
  • Wie heeft er aanspraak uit uw pensioen en weet degene dat?
  • Uw afspraken uit het verleden, passen die nog bij uw huidige levenssituatie?
  • Heeft iemand de sleutel van uw woning?
  • Wie wil er langdurig voor uw kat of hond zorgen?
  • Crematie of begrafenis? En welke locatie past bij u?
  • U wilt geld aan iemand schenken; wat mag en hoe kunt u dat doen?

Het is een geruststelling als u weet dat dit allemaal goed geregeld is. Het is duidelijk als u afspraken vastlegt. Voor u, als u in een situatie komt dat u afhankelijk bent van anderen. Voor uw naasten, zodat zij de bevoegdheid hebben om uw wensen uit te voeren.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

In een gesprek nemen we samen uw wensen en mogelijkheden door om wie en wat u lief is goed achter te laten. Na het gesprek ontvangt u een overzicht van wat besproken is en aanvullende informatie. Ik ben geen notaris, dus ik kan geen testament of levenstestament voor u vastleggen. Ik kan wel samen met u kijken wat u daarin kunt en wilt regelen. Desgewenst ga ik met u mee om uw wensen bij de notaris toe te lichten. 

Twijfelt u of een gesprek iets voor u is? Neemt u dan gerust contact met me op. U kunt ook een algemene informatiesessie bijwonen.

Overzicht gesprekstarieven

Het tarief voor een gesprek is eenmalig € 69,- inclusief 21% BTW 

Als u het gesprek combineert met de aanschaf van een nalatenschapsdossier, dan heeft u de combinatie voor € 97,50 en bespaart u € 19,-

Eventueel meegaan met een bezoek aan de notaris zit niet bij het tarief inbegrepen, het tarief daarvoor is € 60,50 per bezoek, inclusief 21% BTW