icr coachregister

Het  ICR coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van coaches.  Het is een 100% onafhankelijk wereldwijd keurmerk voor goed opgeleide professionele coaches. ICR gecertificeerde coaches staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.

De kwaliteit van het register wordt door het ICC Council als onafhankelijk toezichthouder gewaarborgd. Het ICR coach register heeft diverse internationale accreditaties zoals ISO 9001, CRKBO, QAP IMI.

ita Est nalatenschapscoach is geregistreerd bij het ICR coach register en volgt de gedragscode van het ICR. ita Est is onafhankelijk, objectief en geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden zonder uw toestemming.

 

klachtenprocedure

Als iets niet naar wens verloopt, dan kunt u dat uiteraard met mij bespreken, dan zoeken we naar een oplossing. Door registratie in het  ICR coach register voldoe ik als erkend nalatenschapscoach aan de daarin gestelde voorwaarden betreffende het klacht- en tuchtrecht. Het ICR coach register biedt een onafhankelijke klachtenprocedure.